ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
146 หมู่6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044811864 โทรสาร 044811864

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

...