ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศจากโรงเรียน วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อนกำหนด ทั่วไป 4 ก.ค. 65
2 แผนกเนอสเซอรี่ ปีการศึกษา 2565 รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป ทั่วไป 21 มิ.ย. 65
3 ประกาศเรื่องการถ่ายภาพคลิปวีดีโอ เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
4 ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองผู้ประกอบการรถรับส่งการจราจรภายนอกและภายในโรงเรียน ทั่วไป 17 พ.ค. 65
5 กำหนดการซื้อหนังสือ และการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 1 พ.ค. 65
6 รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก เพื่อเข้าเรียน program ISM เพิ่มอีก1ห้อง ทั่วไป 8 เม.ย. 65
7 ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าห้องเรียน ISM ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 มี.ค. 65
8 ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียม ทั่วไป 8 ต.ค. 63
9 ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ทั่วไป 23 เม.ย. 63