อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ      ม.อ.

สีประจำโรงเรียน  ฟ้า ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  อินทนิล