• FB_IMG_1691139560398.jpg

  ปฏิทินเดือนสิงหาคม 2566

 • 66.png

  ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่1-2566

 • 1683519326059.jpg

  วันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

 • pr.jpg

  ประกาศเรื่องการถ่ายภาพคลิปวีดีโอ เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์

 • 1652767415350.jpg

  ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองผู้ประกอบการรถรับส่งการจราจรภายนอกและภายในโรงเรียน

 • 000.jpg

  ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียม

 • banner.png

  ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร