ภาพกิจกรรมทั้งหมดเข้าชมได้ที่ FACEBOOK ฝ่ายโสตฯ มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ และ แผนกปฐมวัยโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

https://www.facebook.com/ฝ่ายโสตฯ-มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ-1000008653488213